Sådan reagerer en stresset krop.

Når vi bliver stressede stiger kroppens produktion af kortisol og adrenalin (stresshormoner). Samtidig falder niveauet af serotonin ("lykkehormon").

Stresshormoner sørger for at få hjertet til at slå hurtigere, så der kommer mere ilt til musklerne. Og at omdanne fedt og protein i blodet, så der kommer mere sukker til musklerne.

Det oplever vi som hjertebanken, svedige hænder, anspændthed og åndedrætsbesvær.

Når serotoninen samtidig falder, bliver vi irritable, angste, mister appetitten, og i dårligere humør.

Stresshormoner sørger også for at andre funktioner lukker ned i kroppen, som f.eks vores organer, fordøjelse og hjerne. Det betyder bl.a., at vi husker dårligere, koncentrationen forringes og vi kommer i ubalance.

I urtiden drejede det sig bare om at kæmpe, flygte eller en hurtig insats. I nutiden kan vi ikke bare gå fra det hele og give pokker i hvad der så sker med problemet, selvom det måske er det vi har mest lyst til.

Derimod har vi brug for at tænke, overskue, planlægge - men det er lige præcis det vi IKKE kan!

Så bliver vi dybt frustrerede, føler os inkompetente og ikke gode nok. - En ond spiral.

I urtiden havde vi bekæmpet eller undsluppet udfordringen, og så kunne vi sætte os ned og hvile, som kroppen havde brug for.

I dag skal vi selv spotte kroppens signaler, om der er for meget belastning eller ubalance.

Gør vi ikke det, (men fortsætter med at forsøge klare udfordringerne), vil signalerne blive kraftigere, og der vil komme flere forskellige symptomer, som får os til at blive dårligere og dårligere. 

Så der er altså en rigtig god grund til at forebygge stress, eller reagere tidligt på signalerne.

Grunden til at vi overhører signalerne så længe er, at vi ofte er splittede mellem at præstere og levere, - og at tage stresssignalerne som vi mærker, alvorligt.

Ofte vælger vi at levere og præstere, fordi der er krav, behov, deadlines, familieliv, eller andet som SKAL nåes.

Så det er vigtigt at mærke sig selv, finde ud af hvilke værdier der er vigtige i dit liv, og lære at sige PYT engang i mellem.

Husk at stresssymptomer minder om symptomer på andre sygdomme, så kontakt lægen og bliv tjekket.

 

 

Viden om stress.

Stress er en urgammel helt naturlig reaktion i vores krop.

Den gør, at vi kan håndtere en farefuld situation, ved enten at kæmpe, eller flygte.

Det er forskelligt fra person til person, hvordan vi oplever stress og hvordan vi håndterer belastende situationer.

Når der bliver krævet mere af os end vi umiddelbart kan klare eller yde, er det en belastende situation.

Hvis vi kun oplever kortvarig stress, som ikke er voldsom, er det sjældent skadelig for os. Det er naturligt og noget som vi kan håndtere. Det er dog vigtigt at lære vores stresssignaler at kende, og dermed forbygge langvarig stress.

Langvarig stress derimod er en reaktion på en voldsom og for længevarende overbelastning. Også på noget som blev ved og ved og ved.

Der er mange ting som kan være årsag til, at vi når helt derhen. Vi kan ikke overskue vores arbejdsopgaver, frygter for vores job/helbred/parforhold/børn. Der kan også være tale om ulykke eller overfald. 

En sygemeldig varer ofte to til seks måneder.

Ved udbrændthed er det ikke altid man kan komme tilbage til det samme arbejde.

Stress er medvirkende til at oversud, overblik og overbærenhed reduceres.

Langvarig stress svækker immunforsvaret, og er bl.a. medvirkende til hjerte-kar-problemer.

Hurtig og proffessionelt hjælp vil forkorte varigheden af en sygemelding.

 

 

 

 

 

Derfor er det vigtigt at gøre noget ved stress.

Statens Institut for Folkesundhed fastslår, at stress er et stigende folkesundhedsproblem.

Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress. Det er derfor blevet hverdag for mange.

35.000 danskere er sygemeldt pga. stress - hver dag!

10 - 12% har stort set symptomer på stress hver dag. Det svarer til 430.000 danskere.

500.000 kontakter egen læge om stress.

Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.

Ubehandlet stress udløser halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

30.000 hospitalsindlæggelser pga. stress.

1.400 danskere dør hver år af stress, og stressrelaterede sygdomme.

Fakta hentet fra: Stressforeningen.dk, WHO, NFA, LO